• ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ"
  Τομ. 60 Αρ. 2 (2019)

                                 Προλεγόμενα στό παρόν Τεῦχος

  Μέ χαρά ἡ ΠΕΘ παραδίδει τό δεύτερο τεῦχος τῆς ἠλεκτρονικῆς ἔκδοσης τοῦ ἐπιστημονικοῦ της περιοδικοῦ. Ἡ ἐκδοτική αὐτή προσπάθεια συμπορεύεται μέ τή διαρκῶς ἐνδυναμούμενη κίνηση νά καλύπτονται οἱ ἐπιστημονικές προϋποθέσεις τῶν ἐκδόσεων τοῦ περιοδικοῦ. Ἡ κρίση τῶν ἄρθρων ἀπό εἰδικούς ἐπιστήμονες προκρίνει ἐκεῖνες τίς ἔρευνες πού καλύπτουν τά κριτήρια ἔκδοσης πρωτότυπων (στήν ἔρευνα καί στήν ἔκφραση) μελετῶν. Βοηθᾶ, μάλιστα, ταυτόχρονα στή βελτίωση τῶν μελετῶν ἐκείνων πού προέρχονται ἀπό τήν ἐρευνητική προσπάθεια νέων ἐπιστημόνων.

  Ἔτσι, περιχωρεῖται στόν ἠλεκτρονικό χῶρο τοῦ περιοδικοῦ ἡ διαλογική καί ἡ πολυθεματική ἔκταση τῆς ἔγκυρης ἔρευνας. Μέ τόν χρόνο ἐλπίζουμε ὅτι ἡ προσπάθεια αὐτή θά ὁλοκληρώνει τήν ἐπιχειρούμενη βελτίωση μιᾶς φιλικῆς πρός τήν ἐπιστήμη τῆς θεολογίας προσπάθειας, στήν ὁποία θά ἀναφέρονται μέ ἐνδιαφέρον οἱ νεότεροι ἐρευνητές.

  Στό ἐξώφυλλο τοῦ παρόντος τεύχους ἐκτίθεται ἁγιογραφική ἀπεικόνιση τοῦ ἁγίου Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, ἀπό τόν τροῦλο τοῦ μικροῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (Ἐγνατία ὁδός-Θεσσαλονίκη). Δέν εἶναι συμπτωματική ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ρωμανοῦ στό σημεῖο αὐτό. Προφανῶς δείχνει τήν πνευματική σχέση τοῦ διακόνου τῆς Ἁγιασοφιᾶς Μελωδοῦ μέ τήν πόλη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ὁ μεγάλος ποιητής πού ἔζησε τά ἐγκαίνια τοῦ Μεγάλου Ναοῦ τῆς Πόλης βρίσκεται στόν τροῦλο τοῦ ταπεινοῦ μικροῦ Ναοῦ τῆς Θεσσαλονίκης, γιά νά μᾶς θυμίζει ὅτι «δι’ ἡμᾶς ἐγεννήθη παιδίον νέον, ὁ πρό αἰώνων Θεός».

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ

  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΘ

  29/7/20

   

  Prologue to the Current Edition of the Journal of the Panhellenic Union of Theologians

  It is with great joy that the Panhellenic Union of Theologians offers the second electronic edition of its scientific journal. This directed attempt to publish electronic editions is part of an ongoing movement to further uncover and make known the epistemological depths of the journal’s authors. The review of articles to be included in each electronic edition favors those whose thematic inquiry and scope of research is original. Moreover, the inclusion of particularly young scholars is certainly helpful in the refinement of scholarly research as a whole.

  Thus in the scope of an electronic journal, a multithematic breadth of dialogue and bonafide research is made available. Over time, we hope that this attempt will help improve and wholly achieve a greater receptivity to the work of theological scholarship, to which upcoming and new scholars will also refer with interest.

  The front cover of the following edition depicts St. Romanos the Melodist, from the dome of the Church of the Transfiguration of Christ the Savior (Egnatia 140, Thessaloniki). It is not at all coincidental that the holy hagiography of St. Romanos finds itself in this very place. It clearly shows the spiritual relationship which the deacon and holy melodist of Agia Sofia holds with the city of St. Dimitrios. The great poet who lived out the experience of the inauguration of The Great Church of the City finds himself in the dome of a small, humble church in Thessaloniki, in order to remind us that: “For unto us a young child is born, the pre-eternal God.”

  IOANNIS KOUREMPELES

  PROF. OF DOGMATIC AND SYMBOLIC THEOLOGY (Αristotelian University of  Thessaloniki)

 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  Τομ. 60 Αρ. 1 (2019)

   

  Ἀγαπητές φίλες ἀναγνώστριες  καί φίλοι ἀναγνῶστες,

  Τό ΔΣ τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολογων (ΠΕΘ), ἐκτιμώντας τήν ὑπερπεντηκονταετή ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καί τήν ἱστορική του προσφορά στά θεολογικά γράμματα καί γεγονότα, πού ἀφοροῦν κυρίως στόν κλάδο τῶν Θεολόγων του τόπου μας ἀλλά καί στόν διάλογο μέ ἄλλα ἐπιστημονικά πεδία, προχώρησε στήν ἠλεκτρονική ἔκδοση τῆς σειρᾶς του. Ἡ κίνηση αὐτή κρίθηκε ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκαία, ὥστε ἡ πρόσβαση στήν ἐκδοτική προσπάθεια τῆς Ἑνώσεως νά γίνεται ἄμεσα καί εὐρύτερα προσιτή.

  Ἡ ἀνάγκη, βέβαια, γιά μία τέτοια κίνηση συνδέει ἀναπόσπαστα τήν πρόκριση τῆς ἐπιστημονικῆς ἐγκυρότητας μέ τόν σεβασμό στόν λόγο τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας, ὁ ὁποῖος στηρίζεται στή διαχρονική ἐκκλησιαστική της παράδοση καί μπορεῖ,  ἐκ τῶν πηγῶν αὐτῆς, νά διαλεγεται διαφανῶς μέ τόν προβληματισμό στόν σύγχρονο κόσμο. Εἶναι εὐνόητο ὅτι σέ αὐτό τό περιβάλλον ὁ ἐλεύθερος συγγραφικός λόγος κρίνεται σέ σχέση μέ τόν σεβασμό στίς ἀρχές τῆς ἔγκυρης ἐπιστημονικῆς ἔρευνας.

  Ἀναμένοντας τήν ἀνταπόκριση τῶν ἀξιότιμων μελῶν μας καί ὅλου τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ πού ἐκτιμᾶ  τόν διαφανή ἐπιστημονικό θεολογικό λόγο, ἀγωνιώντας μάλιστα γιά τόν τρόπο ἔκφρασης τῆς θεολογίας στόν σύγχρονο κόσμο, οἱ συντελεστές τῆς ἔκδοσης τοῦ περιοδικοῦ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εὔχονται καλή θεολογική συνάντηση σέ ἕναν χῶρο ἀγαθογραφίας χάριν τῆς ὄντως παιδαγωγίας.

   Τό ΔΣ τῆς ΠΕΘ

  (8-6-2019)

   

   Eἰκόνα ἐξωφύλλου ἀπό τό ζωγραφικό ἔργο τοῦ Ἱερομονάχου Ἀναστασίου, Γέροντος τοῦ Κουτλουμουσιανοῦ Κελίου Τιμίου Προδρόμου-Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ (Καρυές, Ἅγιον Ὅρος)

1 - 2 από 2 Στοιχεία