ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μαρία Ράντζου
rantzou@hotmail.com
2310996940

Βασιλική Ματιάκη
vasilikimat123@gmail.com

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνική Υποστήριξη

Αγάπιος Πάνος