Το περιοδικό «Κοινωνία» είναι η ετήσια, ηλεκτρονική, επιστημονική έκδοση της
Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων και συνιστά μετεξέλιξη της έντυπης έκδοσής του. Στο
«Κοινωνία» φιλοξενούνται, κατόπιν τυφλού συστήματος αξιολόγησης (peer-review),
πρωτότυπες εργασίες (μελέτες και άρθρα), όλων των γνωστικών πεδίων της επιστήμης της
Θεολογίας και των συναφών κλάδων στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά.
Επιπλέον στις σελίδες του περιοδικού δημοσιεύονται επιλεγμένα κείμενα διαλέξεων και
εισηγήσεων από σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια, που διοργανώθηκαν από την
Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων. Το ηλεκτρονικό περιοδικό Κοινωνία κυκλοφορεί εξαμηνιαία/
δύο φορές τον χρόνο.

Ανακοινώσεις

Τρέχον Τεύχος

Τομ. 60 Αρ. 1 (2019): ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Ἀγαπητές φίλες ἀναγνώστριες  καί φίλοι ἀναγνῶστες,

Τό ΔΣ τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολογων (ΠΕΘ), ἐκτιμώντας τήν ὑπερπεντηκονταετή ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καί τήν ἱστορική του προσφορά στά θεολογικά γράμματα καί γεγονότα, πού ἀφοροῦν κυρίως στόν κλάδο τῶν Θεολόγων του τόπου μας ἀλλά καί στόν διάλογο μέ ἄλλα ἐπιστημονικά πεδία, προχώρησε στήν ἠλεκτρονική ἔκδοση τῆς σειρᾶς του. Ἡ κίνηση αὐτή κρίθηκε ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκαία, ὥστε ἡ πρόσβαση στήν ἐκδοτική προσπάθεια τῆς Ἑνώσεως νά γίνεται ἄμεσα καί εὐρύτερα προσιτή.

Ἡ ἀνάγκη, βέβαια, γιά μία τέτοια κίνηση συνδέει ἀναπόσπαστα τήν πρόκριση τῆς ἐπιστημονικῆς ἐγκυρότητας μέ τόν σεβασμό στόν λόγο τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας, ὁ ὁποῖος στηρίζεται στή διαχρονική ἐκκλησιαστική της παράδοση καί μπορεῖ,  ἐκ τῶν πηγῶν αὐτῆς, νά διαλεγεται διαφανῶς μέ τόν προβληματισμό στόν σύγχρονο κόσμο. Εἶναι εὐνόητο ὅτι σέ αὐτό τό περιβάλλον ὁ ἐλεύθερος συγγραφικός λόγος κρίνεται σέ σχέση μέ τόν σεβασμό στίς ἀρχές τῆς ἔγκυρης ἐπιστημονικῆς ἔρευνας.

Ἀναμένοντας τήν ἀνταπόκριση τῶν ἀξιότιμων μελῶν μας καί ὅλου τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ πού ἐκτιμᾶ  τόν διαφανή ἐπιστημονικό θεολογικό λόγο, ἀγωνιώντας μάλιστα γιά τόν τρόπο ἔκφρασης τῆς θεολογίας στόν σύγχρονο κόσμο, οἱ συντελεστές τῆς ἔκδοσης τοῦ περιοδικοῦ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εὔχονται καλή θεολογική συνάντηση σέ ἕναν χῶρο ἀγαθογραφίας χάριν τῆς ὄντως παιδαγωγίας.

 Τό ΔΣ τῆς ΠΕΘ

(8-6-2019)

 

 Eἰκόνα ἐξωφύλλου ἀπό τό ζωγραφικό ἔργο τοῦ Ἱερομονάχου Ἀναστασίου, Γέροντος τοῦ Κουτλουμουσιανοῦ Κελίου Τιμίου Προδρόμου-Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ (Καρυές, Ἅγιον Ὅρος)

Δημοσιεύτηκε: 2019-06-10

Άρθρα

Δείτε όλα τα τεύχη