Συντακτική Επιτροπή

Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ΄, Δρ. Θεολογίας

Ιωάννης Κουρεμπελές, Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας, ΑΠΘ

Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, ΑΠΘ

Δημήτρης Βογιατζής, Δρ. Θεολογίας

Γεώργιος Κρίππας, Δρ. Συνταγματικού Δικαίου

Λέων Μπράγκ, Δρ. Θεολογίας

Ευάγγελος Πονηρός, Δρ. Θεολογίας

Τριαντάφυλλος Σιούλης, Δρ. Θεολογίας

Παναγιώτης Τσαγκάρης, Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, ΑΠΘ

Γεώργιος Τσούπρας, Δρ. Θεολογίας