Επιτροπή Έκδοσης

Εκδότης:

Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Χριστιανικής Παιδαγωγικής, Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας  ΑΠΘ

 

Υπεύθυνος Έκδοσης/Σύνταξης:

 Λέων Μπρανγκ, Διδάκτωρ Θεολογίας

 

 

Διαχειριστές/ Επιμελητές Έκδοσης:

Ευάγγελος Πεπές, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Βασιλική Ματιάκη,  Διδάκτωρ Θεολογίας ΑΠΘ