Επιτροπή Έκδοσης

Εκδότης:

Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Χριστιανικής Παιδαγωγικής, Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας  ΑΠΘ

 

Υπεύθυνος Έκδοσης/Σύνταξης:

 Ιωάννης Κουρεμπελές, Καθηγητής Δογματικής

 

Διαχειριστές/ Επιμελητές Έκδοσης:

Μαρία Ράντζου, Επ. Καθηγήτρια Κατηχητικής- Χριστιανικής Παιδαγωιγικής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ

Βασιλική Ματιάκη, Υπ. Διδάκτωρ Θεολογίας ΑΠΘ