Η καταστροφή του περιβάλλοντος στο βιβλίο του Προφήτη Ιωήλ και η κλιματική απορρύθμιση στην εποχή μας Μια σύγχρονη θεολογική και οικολογική ανάγνωση.

  • Αναστάσιος Αθανασόπουλος

Περίληψη

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα είναι η κλιματική αλλαγή. Η ανάπτυξη της «Οικοθεολογίας» παρέχει την απαραίτητη προσέγγιση στην κλιματική αλλαγή μέσα από τα Βιβλικά κείμενα και τους Πατέρες της Εκκλησίας. Το βιβλίο του Ιωήλ της Παλαιάς Διαθήκης προβάλλει ως διδακτικό για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, επειδή περιγράφει την οικολογική κρίση της επιδρομής των ακρίδων στις καλλιέργειες των Ισραηλιτών. Ο Ισραήλ, ενώπιον της καταστροφής αυτής, ταπεινώθηκε και αναζήτησε την άφεση από τον Θεό για τις αμαρτίες του. Σκοπός του Ιωήλ είναι να καταστήσει σαφές ότι ο Θεός παραχωρεί τα ακραία φυσικά φαινόμενα με σκοπό όχι την τιμωρία, αλλά την παιδαγωγία του ανθρώπου. Η παρέμβαση του Θεού αποσοβεί την οικολογική καταστροφή και διδάσκει τον τρόπο της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της σημερινής οικολογικής κρίσης. Συνεπώς, οι προσπάθειες για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος θα ευλογηθούν από τον Θεό ως καρποί της αληθινής μετάνοιας και προσευχής.

Δημοσιεύτηκε
2023-04-20
Ενότητα
Άρθρα