Το κειμηλιακό απόθεμα των προσφύγων στην Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης, ως αποτέλεσμα πίστης και μοχλός ανάπτυξής τους

  • Ιωάννης Γ. Σαρηγιαννίδης

Περίληψη

Αφορμή της παρούσας εισήγησης αποτέλεσαν οι πολλαπλές επισκέψεις μου, προ εικοσιπενταετίας περίπου, στην Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης (Δήμος Χαλκηδόνος) και η επιτόπια έρευνα που ακολούθησε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μου (Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, Θεολογική Σχολή, Α.Π.Θ.) με θέμα την εγκατάσταση των προσφύγων και το κειμηλιακό απόθεμα που μετέφεραν στην περιοχή, το 1922. Οι καταγραφές των προφορικών εκείνων μαρτυριών των λιγοστών εναπομεινάντων προσφύγων θα αποτελέσουν σήμερα τη βάση της παρουσίασης. Στην εισήγηση, τέλος, θα εξετάσω μια υπόθεση εργασίας: με ποιόν τρόπο θα αντιμετώπιζαν οι σύγχρονοι Έλληνες την προοπτική μιας τέτοιας ενδεχόμενης καταστροφής;

Δημοσιεύτηκε
2023-04-20
Ενότητα
Άρθρα