Επιβεβαίωση των θέσεων του π. Γεωργίου Μεταλληνού στη σύγχρονη έρευνα, ως προς τον ορθόδοξο χαρακτήρα του Μαθήματος των Θρησκευτικών

  • Βασιλική Ματιάκη

Περίληψη

Οι θέσεις του π. Γεωργίου Μεταλληνού είναι ξεκάθαρες και σαφείς ως προς τη διαπίστωση πως το Μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ) προσφέρει βασικές γνώσεις για την ιστορική πορεία και παρουσία τού Χριστιανισμού, και ειδικά της Ορθοδοξίας, τη λατρεία, την τέχνη και τη ζωή της.

Δημοσιεύτηκε
2024-01-15