Οι απόψεις του Καποδίστρια για τον προσανατολισμό της παιδείας στο ορφανοτροφείο της Αίγινας, μέσα από τις επιστολές του

  • Γιολάντα Σίσκου
Λέξεις Κλειδιά: Ι. Καποδίστριας, επιστολές, ορφανοτροφείο, ορθόδοξη παιδεία

Περίληψη

Η σύσταση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και η πορεία του στο ιστορικό γίγνεσθαι, μετά από μια μακροχρόνια υποδούλωση, σήμανε διαφορετικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, εντός των οποίων η οργάνωση της προνοιακής πολιτικής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Δεν θεωρείται τυχαία η άμεση ενασχόληση του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας με θέματα που σχετίζονται με την ίδρυση κοινωφελών ιδρυμάτων. Οι μελετητές του έργου του Ιωάννη Καποδίστρια εστιάζουν στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον του στην προστασία των παιδιών και, συγκεκριμένα, στην ίδρυση του ορφανοτροφείου στην Αίγινα, με σκοπό την φροντίδα και την εκπαίδευση των άπορων ορφανών της επανάστασης.

Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων του νέου Κυβερνήτη, που αφορούν στον προσανατολισμό της παιδείας των τροφίμων, του συγκεκριμένου ιδρύματος, μέσα από την αξιοποίηση σχετικών εγγράφων και επιστολών του. Η παρούσα έρευνα θα συμβάλλει στην ανάδειξη της εκπαιδευτικής πολιτικής του Καποδίστρια, στο πλαίσιο μιας «αυτοεθνούς παιδαγωγίας με κοινωνικό και ορθόδοξο χριστιανικό πρόσημο».

Δημοσιεύτηκε
2024-01-15