Επιθετικότητα των μαθητών - Συμβολή των θεολόγων εκπαιδευτικών στην υπέρβαση των δυσκολιών και την ειρήνευση

  • Ευαγγελία Τσαγκαρλή-Διαμάντη
  • Παναγιώτα Μικροπανδρεμένου
Λέξεις Κλειδιά: Επιθετικότητα, Πνευματικές αξίες, Υπέρβαση δυσκολιών, Ειρήνευση-Καταλλαγή,

Περίληψη

Το φαινόμενο της επιθετικότητας των μαθητών, εντός και εκτός του σχολικού χώρου, έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι αιτίες πολλές. Από τις απαντήσεις των μαθητών σε ερωτηματολόγια. και τη σχετική πληροφόρηση, διαπιστώνουμε ότι το φαινόμενο επιθετικότητας, προκαλεί σοβαρές αναστατώσεις. Προτείνουμε τους εκπαιδευτικούς ως κατάλληλους για την εξεύρεση λύσεων και ιδιαίτερα τους θεολόγους για την προσέγγιση των μαθητών. Με βάση τις πνευματικές αξίες της ορθόδοξης παράδοσης και τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και δράσεις, οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους, ώστε να ειρηνεύσουν. Για τις Πηγές δεδομένων και πληροφοριών, πραγματοποιήσαμε έρευνα, με την βιβλιογραφική μέθοδο, και τη μέθοδο ερωτηματολογίων που αποστείλαμε σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Μ’ αυτή τη μορφή Επιστημονικής Έρευνας και με βάση, τη χρήση των δεδομένων, τη μορφή τους, το σκοπό και τα μέσα, παρουσιάζουμε τα σχετικά αποτελέσματα.  

Δημοσιεύτηκε
2024-01-15