Η επίδραση του Αββά Ισαάκ του Σύρου στην ασκητική πράξη και τη διδασκαλία του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου

  • Ιωάννης Τάτσης
Λέξεις Κλειδιά: Αββάς Ισαάκ, Όσιος Παΐσιος, ασκητική διδασκαλία

Περίληψη

Η έκδοση των Λόγων του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου αλλά και πολλές λεπτομέρειες της ασκητικής του ζωής, που έγιναν γνωστές μέσω των βιογράφων του, φανερώνουν την πνευματική σχέση του με τον Αββά Ισαάκ τον Σύρο. Οι Ασκητικοί Λόγοι του Σύρου ασκητού επηρέασαν τον τρόπο ζωής του Οσίου Παϊσίου αλλά και την διδασκαλία του, η οποία, σε πολλές περιπτώσεις, περιέχει απλές αναφορές σε εκείνον και, σε κάποιες άλλες, ερμηνεύει, σε βάθος, όσα ο Αββάς Ισαάκ διδάσκει. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια ανάδειξης της πνευματικής σχέσης των δύο ασκητών αγίων

Δημοσιεύτηκε
2024-01-15