Η διδασκαλία για το Ισλάμ στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών

  • Ιωάννης Τάτσης

Περίληψη

Στο άρθρο αυτό, που φέρει τον τίτλο «Η διδασκαλία για το Ισλάμ στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών», εξετάζονται αναλυτικά όλες οι αναφορές στο Ισλάμ που υπάρχουν στα βιβλία Θρησκευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκονταν στα σχολεία την δεκαετία από το 2006 έως το 2016. Αμέσως μετά παρουσιάζουμε μια πρόταση διδασκαλίας για το Ισλάμ βασισμένη στους λόγους του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ως γνωστόν ο άγιος Γρηγόριος ήρθε σε επικοινωνία με τους πιστούς του Ισλάμ και συνομίλησε μαζί τους. Από τους διαλόγους αυτούς συλλέξαμε βασικά στοιχεία που θέτουν το πλαίσιο μιας διδασκαλίας για το Ισλάμ, κατάλληλης για τους μαθητές των ελληνικών σχολείων. Σκοπός του άρθρου είναι να παρουσιαστεί μια νέα πρόταση, σύμφωνα με την οποία η διδασκαλία για τις άλλες θρησκείες στα πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στη θεολογία των Πατέρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Δημοσιεύτηκε
2020-07-31