Ο ορθός τρόπος κατανόησης και προσέγγισης της Παλαιάς Διαθήκης

  • Σταύρος Ε. Καλαντζάκης

Περίληψη

Περίληψη

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το θεολογικοεπιστημονικό θέμα της περιφρόνησης του Ιερού Βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης και την απόρριψή της από ορισμένους κύκλους, η οποία οφείλεται σε είτε σε άγνοια είτε σε παρανόηση των λεγομένων της ή και σε ιδεοληπτικές αντιλήψεις. Παράλληλα παρουσιάζεται ο ορθός τρόπος προσέγγισης και κατανόησής της. Το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης αντιμετωπίζεται από τους αρνητές της, χωρίς αντικειμενική ιστορική τεκμηρίωση και με ηθικιστικά κριτήρια. Ωστόσο, η Παλαιά Διαθήκη, που αποτελεί μαζί με την Καινή Διαθήκη πηγές της θείας Αποκάλυψης, καταδεικνύει με συμβολικό τρόπο τη σωτηριώδη παντοδυναμία του Θεού και την ιδιαίτερη σχέση Του με τον λαό Του. Παρουσιάζει δεδομένα μιας πρωτοχριστιανικής εποχής και αντανακλά μια προεπιστημονική γνώση περί του κόσμου και της ζωής, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται να ερμηνεύεται κατά το θεολογικό πνεύμα των κειμένων του. Ως θεόπνευστο, το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης έχει απόλυτο θεολογικό κύρος, είναι απολύτως αξιόπιστο, ενώ χαρακτηρίζεται από υψηλού επιπέδου διαχρονική και αναλλοίωτη  αυθεντία.

 

Δημοσιεύτηκε
2020-07-31