Εξ αποστάσεως διδασκαλία για τις θρησκείες με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και τη χρήση ψηφιακών μέσων

DISTANCE LEARNING ABOUT RELIGIOUS USING THE COLLABORATIVE METHOD AND THE USE OF DIGITAL MEDIA

  • Ιωάννης Τάτσης
Λέξεις Κλειδιά: μάθημα θρησκευτικών, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, ψηφιακά μέσα

Περίληψη

Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αμέσως μετά την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων την άνοιξη του 2020 εξαιτίας της πανδημίας, δημιούργησε την επιτακτική ανάγκη εκπόνησης και εφαρμογής νέων διδακτικών σεναρίων, προσαρμοσμένων κατάλληλα στη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ένα σενάριο διδασκαλίας για τις θρησκείες, που εφαρμόστηκε δύο φορές σε τμήματα της Β΄ τάξης Λυκείου, στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών. Είναι δομημένο με τρόπο κατάλληλο για διδασκαλία εξ αποστάσεως ενώ ταυτόχρονα στηρίζεται στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας. Όπως όλα τα σενάρια που σχεδιάζονται για διδασκαλία εξ αποστάσεως, απαιτεί τη χρήση ψηφιακών μέσων και την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Η εφαρμογή του σεναρίου στην πράξη ανέδειξε κάποιες αδυναμίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κυρίως λόγω του αιφνιδιαστικού τρόπου της εφαρμογής της, αλλά και τις πολλές δυνατότητες που υπάρχουν ώστε μελλοντικά να υλοποιείται με τρόπο αρτιότερο και με τη συμμετοχή όλων των μαθητών χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς.

Δημοσιεύτηκε
2021-03-18