Η κατήχηση ως μέσο χριστιανικής αγωγής κατά τον Άγιο Νεκτάριο

  • Παναγιώτης Τσαγκάρης
Λέξεις Κλειδιά: Κατήχηση, Πίστη, Ορθόδοξο πνεύμα, Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή.

Περίληψη

Κεντρικός στόχος της παραπάνω μελέτης μας είναι η ανίχνευση της σημασίας της Ορθόδοξης Κατήχησης στη θεολογική σκέψη, στη διδακτική θεωρία και πράξη αλλά και στην ποιμαντική πρακτική του Αγίου Νεκταρίου καθώς και των πιθανών επιδράσεων των αντιλήψεων του Αγίου για την Κατήχηση, στη σημερινή εκκλησιαστική και εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η Κατήχηση για τον Άγιο Νεκτάριο δεν είναι μόνον μία απλή θεωρητική ανάλυση των αληθειών της πίστεως, αλλά περιλαμβάνει και κάτι βαθύτερο. Και αυτό δεν είναι άλλο, από την, διαμέσου της γνώσεως των χριστιανικών αληθειών,  έμπρακτη βίωση, από τους χριστιανούς, του «γνησίου καὶ ἀκραιφνοῦς τῆς Ὀρθοδόξου ἠμῶν Ἐκκλησίας» ορθοδόξου πνεύματος, ώστε, τελικά, να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός της σωτηρίας του ανθρώπου. Εξεταζόμενη υπό αυτή την οπτική γωνία, η Κατήχηση είναι χρήσιμη και απαραίτητη και στη σημερινή εποχή, για να ενισχύσει πνευματικά τον κλυδωνιζόμενο, από κάθε είδους πνευματικό κίνδυνο, ορθόδοξο χριστιανικό λαό.

 

 

 

Δημοσιεύτηκε
2021-03-18