ISSN: 2623-3738

Το περιοδικό «Κοινωνία» είναι η ετήσια, ηλεκτρονική, επιστημονική έκδοση της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων και συνιστά μετεξέλιξη της έντυπης έκδοσής του. Στο «Κοινωνία» φιλοξενούνται, κατόπιν τυφλού συστήματος αξιολόγησης (peer-review), πρωτότυπες εργασίες (μελέτες και άρθρα), όλων των γνωστικών πεδίων της επιστήμης της Θεολογίας και των συναφών κλάδων στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά. Επιπλέον στις σελίδες του περιοδικού δημοσιεύονται επιλεγμένα κείμενα διαλέξεων και εισηγήσεων από σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια, που διοργανώθηκαν από την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων. Το ηλεκτρονικό περιοδικό Κοινωνία κυκλοφορεί εξαμηνιαία / δύο φορές τον χρόνο.

Ανακοινώσεις

Τρέχον Τεύχος

Τομ. 64 Αρ. 1 (2024): ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Τόμος 64, Αρ. 1 (Ιανουάριος 2024)

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

 Αγαπητoί/ές φίλοι/ες, αναγνώστες και αναγνώστριες του ηλεκτρονικού περιοδικού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»   της Πανελλήνιας Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ).

Ο ορθόδοξος τρόπος ζωής, ως το χαρακτηριστικότερο, το ζωντανότερο και δυναμικότερο στοιχείο της ελληνικής πολιτισμικής συνείδησης, αποτελεί, αναμφισβήτητα, καθοριστικό στοιχείο, που μπορεί να επηρεάζει διαχρονικά, τις προσωπικές συνειδήσεις και συμπεριφορές, μεταξύ των διαπροσωπικών και διανθρωπίνων σχέσεων των ορθοδόξων.

Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί ιστορική κατάκτηση το πνευματικό κεφάλαιο, που η κάθε γενεά κληρονομεί από την προηγούμενη, καθώς είναι αυτό, που εκείνη βιώνει και, στη συνέχεια, το περνάει και αυτή στις επόμενες γενεές.

Ωστόσο, οι Άγιοι Πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με προεξάρχοντες τους Τρεις Ιεράρχες, αποτελούν τα αρχέτυπα ζωής για όλες τις γενεές, τους Μέγιστους Φωστήρες, που με τη σοφία και τη Θεογνωσία τους διαμόρφωσαν ανυπέρβλητα, διαχρονικά και αιώνια πρότυπα Αγωγής, με στόχο τη μόρφωση και την πνευματική εξέλιξη των ανθρώπων ολόκληρης της Οικουμένης.

 Εκείνοι ήταν, που ανέδειξαν την Ορθόδοξη πίστη, μία από τις δύο ζωντανές πηγές, που παίρνουμε, συν Θεώ, τις πνευματικές μας αρετές. Η άλλη αποθεματική πηγή  είναι το αρχαίο πνεύμα, το οποίο, σε πολλά σημεία, απορρόφησε η Ορθόδοξη παράδοση, συνδυάζοντάς το με τους δικούς της πνευματικούς θησαυρούς.

Σήμερα, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι οι νέοι μας, για να έχουν και να ακολουθούν όλες αυτές τις αρετές, είναι ανάγκη να παραμένουν ελεύθερα και να μην υποκύπτουν στις αρνητικές προκλήσεις, πλάνες, επιδράσεις και στα αρνητικά ερεθίσματα, που δέχονται από το περιβάλλον τους, αλλά, παράλληλα, χρειάζεται να έχουν τη δύναμη και τη θέληση να τις υιοθετούν και να τις εφαρμόζουν.

Αυτές τις πνευματικές αρετές δέχονταν άνωθεν και καλλιεργούσαν οι Τρείς Ιεράρχες στη δική τους παιδαγωγική πράξη, θέτοντας τα θεμέλια της Ορθοδοξίας και κληροδοτώντας στην  ανθρωπότητα μια παρακαταθήκη βιωμένων και δοκιμασμένων προτύπων ζωής, που  συνάδουν με την εν Χριστώ μόρφωση του ανθρώπου.

Βασική προϋπόθεση στη πορεία των ανθρώπων, κατά τους Τρεις Ιεράρχες,  είναι να βιώνουν αυτές τις αρετές, έτσι ώστε να μην καθίστανται δούλοι των παθών και των αδυναμιών τους.  Ελεύθεροι άνθρωποι, για τους Τρείς Φωστήρες, είναι, πρωτίστως «οι των παθών απηλλαγμένοι», αυτοί, δηλαδή, που δεν λειτουργούν, με βάση τα ένστικτά τους, αλλά, με βάση τις χριστιανικές αλήθειες και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

Οι υπεύθυνοι του περιοδικού «Κοινωνία», της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων, με την έκδοση και του νέου τεύχους του Περιοδικού, με τα άρθρα των συγγραφέων, που περιλαμβάνονται σ’ αυτό, προσπαθούμε, συν Θεώ, να βρίσκεται, κατά το δυνατόν, προσανατολισμένο στα Πρότυπα της Παιδείας, που οριοθέτησαν, με τη Θεία Σοφία τους, οι Τρεις Ιεράρχες.

 Το Περιοδικό μας, ως ένα θεολογικό, επιστημονικό και παιδαγωγικό Περιοδικό, δίνει την ευκαιρία, σε όλους τους Θεολόγους,  που επιθυμούν να δημοσιεύουν στις σελίδες του τα άρθρα τους, προκειμένου να προβάλλεται ο θεολογικός και παιδαγωγικός λόγος, συμβάλλοντας, έτσι, αφενός, στη θεολογική, παιδαγωγική και επιστημονική επιμόρφωση των συναδέλφων και, αφετέρου, στον, ευρύτερο θεολογικό και εκκλησιαστικό επανευαγγελισμό του πληρώματος της  Εκκλησίας μας.  

Η ΠΕΘ και η υπεύθυνη Επιστημονική Επιτροπή του Περιοδικού αναμένουν, με χαρά, να φιλοξενήσουν τα άρθρα όσων ενδιαφέρονται, υπενθυμίζοντάς τους  να λάβουν υπόψη τους τις καθιερωμένες προϋποθέσεις συγγραφής και δημοσίευσης άρθρων, που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα μας.   

Αθήνα 1η  Ιανουαρίου 2024

Το ΔΣ της ΠΕΘ

 

Δημοσιεύτηκε: 2024-01-15

Άρθρα

Δείτε όλα τα τεύχη